Daruj
28
Březen
18:00
Čtvrtek

Klimatická spravedlnost – Limity jsme my

Klimatická změna je jednoznačně největším problémem a zároveň výzvou současnosti. Problémem, neboť se o ni zasazuje zejména těžba a spalování fosilních paliv, což je doménou mocných firem globálního severu. Výzvou, neboť klimatické hnutí po celém světě sílí a společně máme možnost zastavit dopady klimatické změny, které vedou k přírodním katastrofám a následným sociálním nejistotám v zemích globálního jihu. Díky rozsáhlé veřejné debatě už snad máme ke klimatické spravedlnosti konečně nakročeno. Hnutí Limity jsme my již čtvrtým rokem veřejně vystupuje proti těžbě a spalování uhlí na území ČR. Letos se bude konat 3. ročník “Klimakempu”, kde má každý možnost vyzkoušet si, jak takovýto aktivismus probíhá v praxi. Chceš se dozvědět víc, přijet na Klimakemp a možná se i aktivně zapojit do hnutí za klimatickou spravedlnost? Přijď 28. 3. V 18h do V. kolony!

Kalendář

Podpořte naše aktivity návštěvou některé z akcí. Veškerý zisk jde na podporu lidí s duševním onemocněním.