Daruj
28
March
18:00
Thursday

Klimatická spravedlnost – Limity jsme my

Klimatická změna je jednoznačně největším problémem a zároveň výzvou současnosti. Problémem, neboť se o ni zasazuje zejména těžba a spalování fosilních paliv, což je doménou mocných firem globálního severu. Výzvou, neboť klimatické hnutí po celém světě sílí a společně máme možnost zastavit dopady klimatické změny, které vedou k přírodním katastrofám a následným sociálním nejistotám v zemích globálního jihu. Díky rozsáhlé veřejné debatě už snad máme ke klimatické spravedlnosti konečně nakročeno. Hnutí Limity jsme my již čtvrtým rokem veřejně vystupuje proti těžbě a spalování uhlí na území ČR. Letos se bude konat 3. ročník “Klimakempu”, kde má každý možnost vyzkoušet si, jak takovýto aktivismus probíhá v praxi. Chceš se dozvědět víc, přijet na Klimakemp a možná se i aktivně zapojit do hnutí za klimatickou spravedlnost? Přijď 28. 3. V 18h do V. kolony!

Calendar

Participation in some of our events is the easiest way to support us. The profit goes to our activities which help people with schizophrenia to live a satisfied life.