Daruj
04
January
19:00
Wednesday

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM

Klub V. kolona

Přední český dokumentarista Miroslav Janek svým filmem nabádá, abychom fenomén autismu navždy přestali vnímat jako lékařskou diagnózu a pokusili se mu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení.

Neboť kdo má určit, co je normální: žít ve spěchu a přehlížet absurdity modernity, nebo spíš ve světě toužebně hledat řád, ticho a klid?
http://www.csfd.cz/film/440580-normalni-autisticky-film/

Calendar

Participation in some of our events is the easiest way to support us. The profit goes to our activities which help people with schizophrenia to live a satisfied life.