CHCI DAROVAT
22
April
0:00
Thursday

do
31.08.
Tuesday

OLTÁŘ SV. ROZÁLIE

výstava

Ó, růže bez trnů!
Představuji si oltář přerůstající z terasy kavárny do krajiny parku. Jasně se mi v jeho středu zjevuje svatá Rozálie. Palermská panna a poustevnice naslouchá modlitbám a s pokorou přijímá květinové obětiny. Přetavím všechny Vaše prosby na kuchyňské plotně ve věčnou modlitbu sepjatých rukou a uspořádám květiny na travnatém koberci. Darujte mi, prosím, svíce, ohořelé svíčky, torza dortových svíčiček, umělé květy, sušené a papírové květiny či živé rostliny a já budu na Pankráci vykonávat trvalou službu palermské zahradnice.

Slyším útržky modliteb ke svaté Rozálii. Jako růže bez trnů je vzývána tato palermská ochránkyně proti nakažlivým nemocem. Představuji si obrazy z její dobrovolné samoty a poustevnického života jako paralelu k aktuálnímu zakoušení lockdownu. Věřím, že napětí, strachy a obavy lze uvolnit přenesením do vnějšího prostoru a zpřítomněním v prosebných darech. V mysli se mi vybavují především votivní předměty a obětiny, které jsou doloženy v kontextu různých náboženství a aktuálnosti nabývají i v současné umělecké praxi.
Je tomu již mnoho let, co měl sicilský král Vilém II. prorocký sen. V domě jeho blízkého příbuzného se má narodit růže bez trnů. Rozálie se narodila v roce 1130 v Palermu do vysoce postavené rodiny a zemřela o samotě v jeskyni u Monte Pellegrino. Svatá Rozálie je vzývána jako ochránkyně proti všem nakažlivým nemocem od okamžiku, kdy bylo její neporušené tělo zázračně nalezeno v době bezvýchodné morové epidemie.

Calendar

Participation in some of our events is the easiest way to support us. The profit goes to our activities which help people with schizophrenia to live a satisfied life.