CHCI DAROVAT

Diagnózy

Pomáháme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním z okruhů schizofrenie a afektivních poruch (F20 – F29, F30 – F39 – prioritní cílová skupina) a dále z okruhů poruch osobnosti a neurotických poruch ( (F60, F40 – F41 – u těchto okruhů je zvlášť důležité posouzení potřeby využívat službu).

SCHIZOFRENIE‚ PORUCHY SCHIZOTYPÁLNÍ A PORUCHY S BLUDY (F20–F29)
Do tohoto oddílu byly seskupeny schizofrenie‚ jako nejdůležitější člen této skupiny‚ schizotypální porucha‚ poruchy s trvalými bludy a větší skupina akutních a přechodných psychotických poruch. Schizo-afektivní poruchy zůstávají v této kapitole i přes svou kontroverzní povahu.

F20 Schizofrenie
F21 Schizotypální porucha
F22 Poruchy s trvalými bludy
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy
F24 Indukovaná porucha s bludy
F25 Schizoafektivní poruchy
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy
F29 Neurčené neorganické psychózy
více informací k okruhu najdete zde: F20 – F29 http://www.uzis.cz/cz/mkn/F20-F29.html

AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30–F39)
U těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity nebo nálady směrem k depresi (současně s úzkostí nebo bez ní) nebo k euforii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou v celkové aktivitě. Většina ostatních symptomů jsou buď sekundární k změnám nálady a aktivity‚ nebo mohou být snadno v tomto kontextu vysvětleny. Většina z těchto poruch má tendenci k recidivám. Začátek individuální fáze je často vyvolán stresovou událostí nebo situací.
F30 Manická fáze
F31 Bipolární afektivní porucha
F32 Depresivní fáze
F33 Periodická depresivní porucha
F34 Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F38 Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
Více informací najdete zde: F30 – F39 http://www.uzis.cz/cz/mkn/F30-F39.html

PORUCHY OSOBNOSTI (F60)
F60 Specifické poruchy osobnosti
Více informací najdete zde: F60 http://www.uzis.cz/cz/mkn/F60-F69.html

NEUROTICKÉ‚ STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY (F40–F48)
F40 Fobické úzkostné poruchy
F41 Jiné anxiózní poruchy
Více informací najdete zde: F40 – F41 http://www.uzis.cz/cz/mkn/F40-F48.html