Daruj

Nevypusť duši

Spojili jsme se s kampaní “NEVYPUSŤ DUŠI” a díky tomu vzniklo několik osvětových memů, které boří mýty o schizofrenii a usilují o lepší informovanost veřejnosti v oblasti duševního zdraví.

Podpořeno grantem z Norských fondů 2009-2014.

0001a_small

Odpovědi na MINIKVÍZ

KTERÉ Z TĚCHTO DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ NELZE VYLÉČIT?

– správná odpověď: všechna lze vyléčit

Při včasném vyhledání pomoci lze všechna tato onemocnění vyléčit nebo alespoň stabilizovat tak, aby se s nimi dalo normálně žít. Doporučovaná léčba zahrnuje psychoterapii nebo medikaci (antidepresiva či antipsychotika), popř. obojí.

KDO Z TĚCHTO CELEBRIT VEŘEJNĚ PROMLUVIL O SVÉM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ?

– správná odpověď: všichni

David Beckham žije s obsedantně-kompulzivní poruchou, kterou popsal tak, že ‘než si může odpočinout, všechno musí být dokonalé, srovnané do řady nebo do dvojic’, jako např. plechovky Pepsi v jeho ledničce.

Angelina Jolie v mládí trpěla depresemi, stravovací poruchou, sebepoškozováním a sebevražednými sklony.

Catherine Zeta-Jones promluvila o své diagnóze bipolární poruchy a o zkušenostech s psychiatrickou hospitalizací.

CO JE JEDNÍM  Z TYPICKÝCH PŘÍZNAKŮ SCHIZOFRENIE?

– správná odpověď: sluchové nebo zvukové halucinace

Jedním z nejrozšířenějších mýtů je, že schizofrenie způsobuje ‘rozdvojenou osobnost’. To není pravda, hlavním příznakem schizofrenie je ztráta kontaktu s realitou – nemocný prožívá bludy a halucinace a nedokáže posoudit, co je skutečné a co ne.

Dále se mohou objevovat úzkosti, deprese, dezorganizace a problémy s pamětí a pozorností. ‘Rozdvojená osobnost’ může být diagnostikovaná jako symptom vzácnějšího onemocnění, tzv. disociativní poruchy osobnosti.