PODPOŘTE NÁS

Pomoc s hledáním nového zaměstnání

Chcete se uplatnit a nevíte jak na to?

Pomáháme najít vhodné uplatnění lidem s duševním onemocněním, kteří se po prodělané nemoci chtějí znovu vrátit do zaměstnání se stálým pracovním poměrem, v chráněných podmínkách nebo se poohlížejí po tréninkovém zaměstnání. Konzultant Green Doors vám bezplatně poskytne podporu šitou na míru dle toho, co potřebujete k tomu, abyste práci získali a udrželi.

Co v programu získáte

 • pomoc při hledání vhodného zaměstnání
 • pomoc při sepsání životopisu
 • nácviky pohovorů
 • nácviky a zlepšení sociálních dovedností
 • možnost nácviku základů práce s PC (např. sestavení životopisu, hledání pracovních nabídek na internetu)
 • podporu v jednání se zaměstnavatelem (dojednávání podmínek práce, pomoc s vyřizováním administrativy, doprovody na pracovní pohovory nebo úřady)
 • možnost asistence při zapracování na novém místě, nácvik dovedností potřebných k udržení pracovního místa
 • podporu při vytváření strategií pro samotné fungování na pracovišti

Jak se přihlásit do programu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

+420 773 913 052

prijem@greendoors.cz


 

Kariérové poradenství

Nejste spokojeni se současnou pracovní situací, uvažujete o změně povolání nebo si jen chcete ověřit své silné stránky?

Individuální program nabízí:

 • mapování silných a slabých stránek
 • odhalení strategií zvládání stresu a motivace k výkonu práce
 • individuální řešení a rozvoj pro úspěšnou orientaci na trhu práce

Jak se přihlásit do programu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Na základě individuální domluvy se snažíme vyjít vstříc vašim časovým možnostem.

 

Michaela Kralertová

pracovní konzultantka

+420 773 913 051

pracovni.konzultant@greendoors.cz

 


 

Podpůrné skupiny

Chcete si popovídat s někým, kdo je s vámi na jedné lodi?  Přidejte se k nám do Podpůrné skupiny. Přinášet můžete vlastní témata, nebo jen sedět a naslouchat ostatním. Ve skupině bývá většinou kolem 5-7 lidí.

„Je to taková vzpruha, takový záchytný bod.“ Martin

„Dozvídám se něčí zkušenosti, zážitky, pocity. Dneska se moc nemluví o pocitech.“ Alexis

 

 • Skupina –  pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním U kulatého stolu “poblázněme” spolu!
  • každá středa  / 15:30 – 17:30 /
  • NENÍ NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT PŘEDEM: +420 603 423 936, poradce@greendoors.cz

Proč navštěvovat podpůrné skupiny? Ptali jsme se účastníků:

“možnost sdílení problémů”

“možnost otevřeně hovořit”

“poznávání nových lidí”

“snaha o boj se sociální fóbií”

“příjemná společnost milých lidí”

“prostor pro sdílení, rozjímání a společnou debatu”

 

 

Skupiny vede

František Šuranský (psychoterapeut, který má zkušenosti s vedením podpůrných skupin a především s lidmi s duální diagnózou). Na  I. a II. skupině se k němu přidává i peer konzultantka, která má osobní zkušenost s duševním onemocněním a psychotickými stavy. Také na III. skupině potkáte peer konzultanta, který vám bude moci přiblížit svůj příběh a svoje zkušenosti z pohledu člověka s duševním onemocněním.

Kde?

Křižíkova 76/61, Praha 8, (zvonek Začleňování na trh práce)

Jak se přihlásit do programu

 Pokud máte jakékoli otázky ke skupině, neváhejte nás kontaktovat:

František Šuranský
odborný poradce
+420 603 423 936
poradce@greendoors.cz

 

 


 

 

Samotáři

Samota. Cítíme ji? Máme z ní strach? Co nám dává a co bere? Jak se nám s ní žije? Umíme se jí vzdát? Skupinou provází peer konzultant, který má žitou zkušenost s depresí.

Kdy a kde?

úterky v sudém týdnu

14:30 – 16:30

Křižíkova 76/61, kancelář Začleňování na trh práce, kousek od  metra Křižíkova

Přihlašování a informace:

Není potřeba se předem hlásit, stačí, když přijdete. Pokud máte dotazy, kontaktujte nás:

František Šuranský
odborný poradce
+420 603 423 936
poradce@greendoors.cz

 

Umění pohovoru

Umění pohovoru je cyklus témat související s pracovním pohovorem a začleněním na trh práce. Obsahem jsou tři témata, a to životopis, motivační dopis a otázky u pohovoru.

 

Pro koho je workshop určen

Kurz je určen lidem se závažným duševním onemocněním.

Kurz bude uskutečněn dle zájmu klientů.

Cíle workshopu

Cílem kurzu je zvýšit Vaše kompetence při procesu začleňování na trh práce. Dílčí cíle jsou potom seznámit Vás se životopisem a motivačním dopisem a jak je tvořit a příprava na pohovor.

·     Příprava na pohovor

·     Orientace v portálech inzerující pracovní nabídky a jejich použití

·     Praktický nácvik tvorby životopisu, motivačního dopisu a nácvik pohovoru

·     Osvojení postupu při tvorbě životopisu a motivačního dopisu

·     Vhodná sebeprezentace na pohovoru

Trénink mozku

Skupinový trénink mozku
Skupinový program Trénink mozku přináší informace z oblasti kognitivních funkcí doplněné o doporučení a praktická cvičení k jejich posílení. Na dvou vstupních individuálních schůzkách si také můžete ověřit úroveň svých kognitivních dovedností (paměť, pozornost, plánování, řešení problémů, výdrž, logické uvažování, slovní produkci apod.).
PRO KOHO
Program je určen lidem se závažným duševním onemocněním, kteří pociťují potřebu posílit své kognitivní funkce a dozvědět se více o jejich fungování.
Kapacita programu je 8 účastníků. Zájemci převyšující tuto kapacitu budou zapsáni jako náhradníci, případně jako zájemci o další běh programu.

CÍL PROGRAMU
Při absolvování programu získáte:

Teoretické poznatky o mozku a jeho funkcích podané srozumitelnou formou a podpořené příklady z praxe
Seznámení s tím, jaké máme kognitivní funkce
Praktická cvičení, která podporují kognitivní funkce a která je možné cvičit i doma
Tipy na literaturu, hry, pomůcky, které jsou zaměřeny na cvičení kognitivních funkcí

JAK TO PROBÍHÁ
Skupinový program probíhá v délce 3 měsíců. Tréninková sezení probíhají skupinově jedenkrát týdně a trvají 120 min. Každé setkání je věnováno konkrétnímu tématu, které je probráno nejprve teoreticky a následně je doplněno praktickými cvičeními. Průběžně budete dostávat i další doporučení a materiály pro cvičení doma.

Témata

Fakta o mozku – z čeho se skládá, za co jsou jednotlivé části odpovědné, co je dobré jíst, dělat pro lepší funkci mozku
Jak podpořit dobré fungování mozku
Paměť – základní dělení paměti, proces zapamatování, cvičení zaměřená na paměť
Jak napomoci lepšímu fungování paměti I. – běžné činnosti, které podporují paměť a budují rezervní mozkovou kapacitu, techniky pro lepší zapamatování
Jak napomoci lepšímu fungování paměti II. – techniky pro lepší zapamatování
Řeč a řečové schopnosti – proč je dobré trénovat verbální dovednosti, jak je možné je posilovat v běžném životě
Pozornost – druhy pozornosti, jak ji posilovat, meditace podporující koncentraci pozornosti
Schopnost zpracování informací, rychlost – jak se z chemických a elektrických impulzů mozku stávají smysluplné informace, jak zrychlit své reakce
Prostorová orientace a představivost – díky čemu dokážeme vnímat prostor, jak podpořit svou schopnost prostorové orientace a představivosti
Exekutivní funkce – co jsou to exekutivní funkce, jak souvisí s dalšími KF, jak je posílit
Shrnutí
Termíny setkání jsou pevně dané, pokud se některého nemůžete zúčastnit, bude se jeho náhrada řešit individuálně.

Program je zakončen individuální schůzkou, kde dojde ke zhodnocení programu a reflexe naplnění Vašeho cíle.

Individuální trénink mozku
PRO KOHO
Individuální program Trénink kognitivních funkcí je určen klientům tréninkových kaváren a restaurace GD, kteří se chtějí naučit efektivně využívat své kognitivní funkce při běžných či pracovních aktivitách. Trénink může pomoci člověku, který má např. problém se zapamatováním si jednotlivých pracovních úkonů, soustředěním, rychlými reakcemi (např. při náročnější směně).
CÍL PROGRAMU
Individuální forma programu umožňuje přizpůsobení jeho podoby a cílů Vašim specifickým potřebám

Obecně si můžete v rámci programu vyzkoušet:

techniky, které dopomohou k zapamatování si nových informací,
techniky pro zklidnění ve stresových situacích a koncentraci pozornosti,
tipy a materiály pro pravidelné cvičení kognitivních funkcí, které je nezbytné pro jejich zlepšení.

nástup do programu
Pro vstup do programu kontaktujete (Vy, nebo Váš patron) pracovní konzultantku. Po společné domluvě se konzultantka přijde podívat na část Vaší směny v tréninkové kavárně či restauraci, kde společně zmapujete, jakou oblast kognitivních funkcí potřebujete posílit. Následuje krátká schůzka, na níž je v rámci individuálního plánování dohodnuta zakázka a jednotlivé kroky k naplnění Vašich osobních cílů v programu. Také se na této schůzce domluví další průběh programu – délka, intenzita setkávání apod. Do spolupráce může být po společné domluvě zahrnut i patron.

Doporučený počet setkání je 6-10 s možností prodloužení či dřívějšího ukončení dle Vašich potřeb.

Zaměstnávejte člověka s duševním onemocněním

Není se čeho bát – stačí být jen o trošku trpělivější nadřízený. Lidé s duševním onemocněním chtějí pracovat, ale uplatnění shánějí těžce. Zaměstnejte jednoho našeho klienta a my vám pomůžeme s jeho zaučením.

Vyplatí se to

 • Vstřícný přístup zlepší firemní reputaci v očích veřejnosti.
 • Získáte nárok na daňové úlevy a státní příspěvky.
 • Splníte státní kvótu zaměstnanců se zdravotním postižením.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte. Rádi vám vše vysvětlíme.

Kontaktujte nás

Odpovědné firmy