CHCI DAROVAT

GDPR

Zpracování osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Green Doors, z. ú., se sídlem Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00; IČ: 601 64 221; zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u soudu v Praze oddíl U, vložka číslo 196 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  1. E-mail je nutné zpracovat za účelem shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.