CHCI DAROVAT

Vítejte v Green Doors

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje lidem s duševním onemocněním jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Provozujeme tři podniky, ve kterých je služba pro širokou veřejnost propojena s rehabilitací. Také pořádáme kulturní a osvětové akce.

Naše poslání: je pomoci lidem s duševním onemocněním znovu najít sílu zapojit se do práce, podporovat jejich integraci do komunity a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.

Naše zásady: respekt, profesionální, partnerský, individuální přístup, aktivní účast a zapojení lidí s duševním onemocněním.

Registrace u Ministerstva vnitra pod č.j: VS /1-21725/93-R ze dne 26.08.1993. Green Doors z. ú. je zapsaný v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu U, vložce číslo 196

Předseda správní rady zapsaného ústavu: MUDr. Jan Lorenc
Členové správní rady:  Mgr. Lucie Broukalová, Bc. Andrea Studihradová

Naše historie

Práce v neziskovce

Stáže

Víme, jak je praxe důležitá, a tak ji rádi zprostředkujeme budoucím odborníkům. Délka a náplň stáže se vždy určuje tak, aby byla relevantní pro studium stážisty. Můžete nás navštívit v rámci jednodenní exkurze, nebo se přímo zapojit – na týden, měsíc i víc.
Více o stážích

Volná místa

Zajímá tě práce v neziskovém sektoru? Hledáš smysluplnou práci, která pomáhá druhým? V tom případě jsi ideální kandidát na práci v Green Doors!
Koho aktuálně hledáme?