PODPOŘTE NÁS

Odborní partneři a odkazy

Spolupráce s KOKOZA o.p.s.

Od srpna 2013 ve spolupráci s Kokoza o.p.s. realizujeme projekt Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním, jehož cílem je vytvořit tři tréninková a dvě v integrační místa přímo v provozu komunitní zahrady. Provoz zahrady bude zahájen na jaře 2014, současná tréninková místa realizujeme ve spolupráci s MČ Praha 11.

Naši spolupracovnící z oboru

BONA o.p.s.- www.bona-ops.cz
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov www.ondrejov.cz
o.s. ESET-HELP – www.esethelp.cz
Fokus Praha, o.s. – www.fokus-praha.cz
Psychiatrická léčebna Bohnice  www.plbohnice.cz
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví www.cmhcd.cz
a další.

Zde nabízíme vybrané odkazy na organizace v oblasti péče o duševní zdraví na území hlavního města Prahy.

INFORMAČNÍ SERVERY:

Databáze komunitních služeb pražských organizací – dks.greendoors.cz
Psychoportál – www.psychoportal.cz

SLUŽBY PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE:
Baobab – www.osbaobab.cz
Eset Help – www.esethelp.cz
Fokus Praha – www.fokus-praha.cz
Bona – www.bona-ops.cz

SLUŽBY PSYCHOTERAPIE A FARMAKOTERAPIE:
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – www.ondrejov.cz
Denní sanatorium Fokus Praha – www.fokus-praha.cz
Klinika Eset – www.klinikaeset.cz
Psychiatrická léčeba Bohnice – www.plbohnice.cz
Psychiatrické centrum Praha – www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ STŘEDISKA:
Vida – www.vidacentrum.cz
Centrum sociálních služeb Praha – www.csspraha.cz

PACIENTSKÉ A RODIČOVSKÉ ORGANIZACE:
Eset family – www.esetfamily.wz.cz
Sympathea – www.sympathea.cz
Kolumbus – http://os-kolumbus.org

ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví – www.cmhcd.cz
Česká asociace pro psychické zdraví – www.capz.cz
Asociace komunitních služeb – www.askos.cz

POMOC V KRIZI:
Mobilní tým DPS Ondřejov – www.ondrejov.cz/krizove-oddeleni
Krizový tým Fokus Praha –  http://www.fokus-praha.cz
ČAPZ – Linka psychopomoci  – www.capz.cz/linka-psychopomoci
Centrum krizové intervence PLB – http://www.plbohnice.cz/modules/xfsection/article.php?articleid=11
Krizové centrum Riaps – http://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

DALŠÍ ZDROJE:
Mapa služeb – www.mapasluzeb.cz
Stop stigma – www.stopstigma.cz