CHCI DAROVAT

Rekonstrukce a modernizace služeb soc. rehabilitace

Číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002308

Poskytovatel grantu:  Operační program Praha – pól růstu ČR – OPPPR_46. výzva SC 3.1 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Období realizace projektu: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2023

 

 

Popis projektu:

Projekt řeší problém nevyhovujícího technického stavu prostor a vybavení ve 3 tréninkových zařízeních, která slouží jako sociální služba pro osoby s duševním onemocněním. Organizace Green Doors, z. ú., která zprostředkovává začlenění cílové skupiny formou tréninkových kaváren již od roku 1997 pomáhá těmto lidem vrátit se pracovního života. Projekt je zaměřen na rekonstrukci a modernizaci tréninkové kavárny Café Na půl cesty, tréninkové restaurace Mlsná Kavka a tréninkové kavárny V. kolona.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace jednotlivých provozoven určených pro sociální rehabilitaci osob se zkušeností s duševním onemocněním. V tréninkové kavárně Café Na půl cesty bude vyměněna nevyhovující střešní krytina, opravené schodiště bude možné znovu využívat pro vstup na střechu, kde budou umístěny dva vyvýšené záhony pro bylinkovou zahradu. Dojde k rozšíření klimatizace do dalších prostor tréninkové kavárny, pro zvýšení teplotního komfortu jak klientů sociální služby, tak i návštěvníků. Opraví se fasáda, která poté získá i nový nátěr. Tímto se také zvedne atraktivita podniku z hlediska zájmu klientů o sociální rehabilitaci a také realizaci osvětových programů. V tréninkové restauraci Mlsná Kavka budou opraveny všechny revizní závady dle revizní zprávy, renovovány 4ks dveří a vybudované důstojné zázemí pro personál a klienty sociální služby – nová výmalba prostor a pořízení nových uzamykatelných šatních skříní k uskladnění osobních věcí. V tréninkové kavárně V. kolona bude v kuchyni nainstalována nová vzduchotechnika pro správný odtah par, vybudováno nové vestavěné patro, sloužící jako sklad, s vyšší únosností a bude položena nová protiskluzová podlahová krytina. Dále bude vybudována nová wc kabina určená pro personál/klienty sociální služby pracující v kavárně.

Aktivity projektu:

Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj již zavedených sociálních služeb, bez navyšování její kapacity. Projekt podporuje rozvoj sociální rehabilitace v tréninkových kavárnách organizace Green Doors, která má registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních službách. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci objektů tréninkových podniků Café Na půl cesty, restaurace Mlsná Kavka a kavárna V. Kolona.

a) Café Na půl cesty

a. Oprava a nátěr nové fasády

b. Výměna střešní krytiny

c. Rozšíření klimatizace

d. Provedení nového točitého schodiště

e. Zřízení bylinkové zahrádky

b) Mlsná kavka

a. Elektroinstalace

b. Renovace 4ks vnitřních dveří (2x vstup na WC, 2x dveře v restauraci)

c. Výměna světel

d. Výmalba šatny

c) V. kolona

a. Rekonstrukce gastro zázemí

b. Výměna vestavěného podlaží

c. Výměna digestoře a napojení na venkovní prostory

d. Rekonstrukce místnosti umývárny – vybudování wc pro personál/klienty

Kontaktní údaje:

Garant projektu: Mgr. Myroslava Bubela (+420 606 601 575, mirka.bubela@greendoors.cz)

Koordinátor projektu: Ing. Zuzana Říšská (+420 731 146 549, finance@greendoors.cz)

Odkaz na webové stránky: https://www.penizeproprahu.cz/

 

———————

Pokrok v projektu

Bude v rámci realizace projektu aktualizováno

Úspěchy a výstupy projektu

Bude v rámci realizace projektu aktualizováno

Obrazová dokumentace k projektu

Bude v rámci realizace projektu aktualizováno