CHCI DAROVAT

FMT Bohnice

Forenzní multidisciplinární tým v pilotním provozu zavádí komplexní zdravotní a sociální služby díky spolupráci Psychiatrické nemocnice Bohnice a Green Doors

FMT (forenzní multidisciplinární tým) vznikl jako součást realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Jsme jedním ze dvou týmů v ČR a efektivně propojujeme ambulantní péči s terénní péčí.

Podporu zajišťuje multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, sexuologa, adiktologa, psychiatrické sestry, sociálních pracovníků a administrativního pracovníka.

Cílovou skupinou pro FMT jsou dospělí klienti s nařízeným ochranným léčením ambulantním všech typů (psychiatrické, sexuologické, protialkoholní a protitoxikomanické a jejich kombinace).

Způsob přijetí:

– na základě nařízení ochranné ambulantní léčby soudem,

– přeměna ochranné léčby ústavní na formu ambulantní,

– převod výkonu ochranné léčby z jiné ambulance,

– klienti mohou  FMT kontaktovat sami.

Péči poskytujeme ambulantní i terénní formou. Hlavním cílem služby terénního týmu je poskytování služby v přirozeném prostředí pacienta/klienta. Konzultačně se na nás mohou obracet klienti i kolegové z řad odborníků.
V rámci FMT spolupracujeme také s úřady, soudy nebo ambulantními lékaři. Neméně důležitá je spolupráce s návaznými službami, které se věnují např. podpoře bydlení, volnočasovým aktivitám, programům zaměstnávání atd.

Zaměřujeme se na prevenci hospitalizací pacientů/klientů s ambulantním OL nebo jejich zkracování v případě léčby ústavní. Napomáháme k reintegraci do vlastního sociálního prostředí a nabízíme individuální péči. Mapujeme hlavní oblasti rizika, podporujeme protektivní faktory, zjišťujeme potřeby pacientů a společně budujeme individuální terapeutický plán zaměřený na klinické a sociální zotavenítů/klientů.

 

Pracovní doba FMT je každý pracovní den od 8 do 16 hod.

 

Kontakt

tel. : 284 016 767

 

Kontakt za Green Doors

Mgr. Kristýna Škardová

tel. : 603 424 096

e-mail: kristyna.skardova@greendoors.cz

 

FMT Bohnice sídlí ve zvýšeném přízemí oddělení 19 v areálu PN Bohnice, na adrese Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice.

Jak se k nám dostanete?

MHD – ze stanice metra Kobylisy: Autobusem č. 177 nebo 200do stanice Odra a poté projděte parkem směrem k hlavnímu vchodu nemocnice.

Nebo ze zastávek „Podhoří“ (přívoz) – „Zoologická zahrada“ – „Botanická zahrada Troja“ bus 235 do zastávky „Nemocnice Bohnice – Centrální terapie“.Navazuje na:

Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.